مردم سالاری دینی و لیبرال دموکراسی
38 بازدید
محل نشر: سال 1384 در فصلنامه گفتمان نو ( ارائه شده در همایش اسلام ومردم سالاری دینی)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی